UKP DNES

Po patnácti letech působení UKP přizpůsobila svou práci změnám v naší společnosti i v Unii samé a změnila svou strukturu.Vzniklo individuální členství a klubová činnost s důrazem na aktivní účast rodičů a hodnotovou výchovu.

 

V roce 2001 vytvořila „ETICKÝ  KODEX KŘESŤANSKÉHO UČITELE“.

 

      ———————————————————————————————–————————————————————————————————-

 

 

Členství v UKP  

                     je individuální 

                     vzniká na základě členské přihlášky

                     UKP má právní statut,

                     výkonný výbor je ustaven volbou delegátů na  sjezdu UKP                      

 

Členové výkonného výboru:

        Mgr.Dagmar Parohová      - předsedkyně

                                                    -zástupce pro zahraniční vztahy

        Mgr..Josef Bartoník          - místopředseda

        PhDr.Věra BOKOROVÁ     -jednatelka

       

        JUDr: Jan FRITZ                -právní zastoupení

 

      

 

        

Textové pole:                   Unie Křesťanských pedagogů
Textové pole:                                 České republiky
Optimalizace pro vyhledávače

Registrací v UKP získáváte možnost dostávat potřebné informace o její činnosti.

Přihlášením za člena UKP se stáváte plnoprávným členem korporace se všemi  výhodami členství,např. zajištění bezplatné účasti na semináři (podle momentálních finančních možností UKP,jejíž výbor pravidelně zajišťuje finanční prostředky pro svou činnost pomocí grantů).

Registrace
Přihláška