Papež Jan Pavel  II  a  Phdr.  V.Bokorová

Sistr. Clancy Maire (Vel.Brit.)

Koncert na záchranu kostela—zpívá   Mgr.Dagmar Parohová  (pro zvuk kliknout)

 

 

 

UKP byla ustavena 8.září na podnět kardinála Františka Tomáška.U jejího zrodu stál také biskup ČBK pro výchovu a vzdělávání František Lobkowicz  a ministr školství Jaroslav Vopěnka.

Sdružení vzniklo z entuziasmu křesťanských učitelů celé republiky,kde působilo celkem 11 poboček o celkovém počtu cca 700 členů.Praktickou radou i pomocí přispěla světová asociace katolických učitelů WUCT.UKP je členem Evropské asociace křesťanských učitelů SIESC.

        Z HISTORIE UKP

 

Textové pole:                   Unie Křesťanských pedagogů
Textové pole:                                 České republiky

UKP 20.let

Letní seminář 2010

Letní  seminář 2010

Optimalizace pro vyhledávače
Textové pole:   S hlubokým zármutkem v srdci Vám všem oznamuji, že dne 18.4.2013 ve večerních hodinách nás navždy opustil pan   
                                          Bernard Bokor
Stál u zrodu Unie křesťanských pedagogů,vkládal do činnosti UKP všechny své síly a ani přes pokročilý věk nepolevil v úsilí. I přes všechna úskalí předkládané
         životem a předchozím režimem zůstal poctivým člověkem ,který prošel životem s čistým štítem.
            Všichni kdo jste Bernarda Bokora znali,mu prosím věnujte tichou vzpomínku.
                      
                                                      


Koncem roku 2011 zdokumentoval Ústav pro studium totalitních režimů jeho životní cestu.
Se souhlasem provozovatele uveřejňujeme následující odkaz s informacemi: