Textové pole:                   Unie Křesťanských pedagogů
Textové pole:                                 České republiky

Kliknout na Přihláška,vyplnit všechna povinná pole,opsat kontrolní kód,odeslat.Jestliže hlásí chybu,překontrolujte

správné vyplnění  přihlášky.

 

Odkaz:

http://www.123contactform.com/form-142225/UKP

 

 

Optimalizace pro vyhledávače
Textové pole: 

UNIE KŘESŤANSKÝCH PEDAGOGŮ ČESKÉ REPUBLIKY
 pořádala ve dnech 22.-24. srpna 2013
seminář na téma

MLÁDEŽ A RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ

Program :
Čtvrtek 22.8. 
              v odpoledních hodinách příjezd účastníků a ubytování
           17.00 přednáška „Mládež a rizikové chování“
Přednáší Mgr.Jindřich Vobořil , PgDip., národní protidrogový koordinátor a ředitel sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Následuje diskuze s účastníky na dané téma cca do 19.00

Pátek 23.8. 
          9.00 přednáška „Co víme o psychologických příčinách rizikového chování“
Přednáší PhDr. Věra Bokorová ,psycholog,dříve výzkumná pracovnice ČSAV a čestná předsedkyně Unie křesťanských pedagogů
Následuje diskuze a brainstorming účastníků na téma prevence rizikového chování

13.00 pauza na oběd

          14.30 bonus - workshop pro učitele a hlasové profesionály –  trénink správných mluvních dovedností pod názvem
                     „Křičíte na žáky ? - Křičte správně !!“
vede Mgr.Dagmar Parohová, dipl.um., hlasový pedagog, předsedkyně Unie křesťanských pedagogů

        19.00 slavnostní večeře všech účastníků semináře v restauraci Ovčárna,Sv.Hostýn

Sobota 24.8.
   
Pouť pedagogů a pracovníků ve školství
        10:00 Poutní mše sv. celebruje Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký.

         11:15 – přednáška, Mons. Jan Graubner „Církevní škola, škola víry“

          13:30 - Cesta světla, závěrečné požehnání

 odjezd účastníků

UKP hradí účastníkům ubytování,lektory, pronájem přednáškového sálu a slavnostní večeři během semináře
Vybíráme účastnický poplatek : 200,- Kč/osoba 
Přihlášky zasílejte na www.ukp.wz.cz – elektronická přihláška,
nebo na e-mailovou adresu ukpcz@seznam.cz do 10.8.2013
Přihláška